Ihmisen paras ystävä on myös usein ihmisen paras apuri. Koiran älykkyys ja halu miellyttää tekevät mahdolliseksi niiden koulutuksen ja käytön erilaisissa tehtävissä. Valittaessa koiraa, täytyy muistaa, että koira oppii parhaiten tehtäviä, jotka ovat juuri sen luonteelle ominaisia. Ajokoira on siis hyvä metsästyskoira ja paimenkoirat taas lauman vartioita. Vahvistamalla koiran luonteenmukaisia ominaisuuksia koulutetaan koira juuri sille ominaisiin rodun mukaisiin tehtäviin. Jos tätä ei huomioida, saattaa koulutus olla hyvin vaikeaa, tai jopa mahdotonta.

Nuorena on vitsa väännettävä

Koiran koulutus tulee aloittaa jo pentuna. Tarjolla onkin erilaisia niin sanottuja pentukursseja, joissa koiralle opetetaan perustaitoja, kuten istuminen, paikallaan olo ja käskystä luokse tuleminen, vain joitakin mainitaksemme. Tätäkin ennen on koiraa jo opetettu sisäsiistiksi. Sisäsiisteyden opettaminenkaan ei suju aivan itsestään, vaan se vaatii koiran “kielen” ymmärtämistä. On seurattava, kuinka koira käyttäytyy, kun se haluaa tehdä tarpeitaan ja näin eleistä ennakoimalla sisäsiisteyden opettaminen on huomattavasti helpompaa.

Koiran koulutuksessa perussääntö on, että koiraa palkitaan vain silloin, kun se käyttäytyy halutulla tavalla. Tämä vaatii suurta kärsivällisyyttä ja jatkuvia toistoja. Koira siis ehdollistetaan käyttäytymään oikein. Eli, kun se esimerkiksi istuu käskystä, se tulisi palkita. Ensin kenties makupalalla tai vaikkapa kehumalla sitä. Myöhemmin palkkion voi antaa satunnaisesti, ettei koira tee kouluttajastaan makupala-automaattia.

Koulutus taipumusten mukaan

Pentukurssien jälkeen voi koiran koulutusta jatkaa haluttuun suuntaan kuitenkin muistaen koiran rodunmukaiset ominaisuudet. Tottelevaisuus ja agility ovat hyvin suosittuja lajeja tänä päivänä ja kursseja sekä koulutusta järjestetään lähes joka puolella maatamme. Koira kiintyy kuitenkin yleensä yhteen ihmiseen, joten koiran kouluttaminen kuuluu periaatteessa tälle henkilölle ja kursseilla annetaan apua, tukea ja neuvoja. Toki koiransa voi antaa ammattilaisen koulutettavaksi, mutta koulutus on erinomainen tapa vahvistaa koiran ja ihmisen välistä sidettä ja näin oppia koiran kieltä ja ymmärtää, mitä se milloinkin haluaa tai tarvitsee.

Koiran voi myöskin kouluttaa vaikkapa pelastuskoiraksi tai jälkikoiraksi, sen ylivoimainen hajuaisti tekee siitä erinomaisen apulaisen etsittäessä vaikkapa kadonnutta tai raunioissa makaavaa ihmistä. Opaskoira taas on erinomainen apulainen näkövammaiselle henkilölle helpottaen tämän selviytymistä liikenteessä tai muissa arjen toimissa. Opaskoiralta vaaditaan rauhallista luonnetta ja hyvää oppimiskykyä, eikä niiden kouluttaminen suju kotioloissa, vaan koulutukseen tarvitaan ammattilainen. Opaskoiria koulutetaankin opaskoirakouluissa, joihin ne valitaan jo pentuina.

Koiria käytetään moninaisiin tehtäviin. Hyvin koulutettu koira onkin korvaamaton apulainen monessa tehtävässä.